Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus tai sen lievempi muoto ilman varsinaisia tasapaino-oireita, mutta tuottaen muita liitännäisoireita eli OCI = Otolith canal irritation (kaarikäytävän otokonioärsytys), on maailman yleisin huimauksen pääsiallinen syy. Erilaisen häiriön syntyessä tasapainon toiminnoissa syynä ei suinkaan välttämättä ole yksi tekijä, vaan joukko erisuuruisia osatekijöitä. Kun näiden vaikutus ylittää kehomme kompensaatiomahdollisuudet syntyy oireita, kuten esim.tasapainohäiriöt, näkemisen, lukemisen, koordination häiriöt. Joskus pienikin lisätekijä tekee vaivan havaittavaksi ja aiheuttaa todettavia häiriöitä elintoiminnoissa..

Tasapainohäiriöitä ja niiden syitä pohdittaessa ylivoimaisesti suurin tekijä pinkassa on kuitenkin hyvänlaatuinen asentohuimaus. Suurimman osan ajasta subkliinisenä, OCI = Otolith canal irritation, voi olla lievempi asentohuimaus , joka on esimerkiksi vanhemman ihmisen ,dizziness, epämääräinen epävarmuus liikkuessa, kun jokin muu tekijä lisää sen laukaisee. Alku voi olla ajoittainen, toistuva tai yhtäkkinen ja hyvin voimakas. Asentohuimauksen anamneesissa kolme pääkysymystä ovat osoittautuneet tärkeimmiksi lisätarkennuksineen: Korkeanpaikankammo, autopahoinvointi lapsena tai aikuisena ja/tai lukukyvyttömyys autossa ajaessa sekä kyvyttömyys olla karusellissa tai vastaavissa laitteissa varhaislapsuudesta lähtien. Hyvänlaatuinen asentohuimaus on diagnosoitavissa Rahkon testillä ja hoidettavissa asentohoidoilla.